Hyra av föreningshuset 
 

Typ av hyresgäst Avgift/tillfälle
Bybor som är medlemmar i Avans intresseförening 500 :-
Ej medlemmar 1500 :-
Föreningar med säte i Avan 0:-


För upplåtelse utöver ovanstående träffas uppgörelse från fall till fall genom ordförandes försorg.

Klicka på länken och läs mer om vad som gäller om du vill hyra.

Vi hoppas att du skall trivas i vårt fina föreningshus.

Boka föreningshuset
Kontaktperson om du vill boka föreningshuset:
Mia Viltok  Tel.nr: 070-3573167
E-post: mia.avansintresseforening@gmail.com