senaste nytt

15 september 2015
skriver Signar Hammargren på Facebook:
FIBER TILL AVAN, Stenudden
Luleå kommun har meddelat att fibergrävning i Stenudden flyttas till våren 2016. Luleå Energi, Kommunen, och Lunet kommer då att samförlägga sina kablar längs väg 616, Gäddvik -- Avan. För Stenudden blir det en bättre lösning, tekniskt och ledningsmässigt. Fibergruppen har även påtalat för kommen, att det vore praktisk att samtidigt ansluta Sandnäset, nått man lovat titta seriöst på. Vi uppmanar därför fastighetsägare i Stenudden & Sandnäset Avan + Bälinge att teckna fler ”Avtal om fastighetsanslutning”, ju fler avtal vi har, desto bättre möjlighet är det för grävning i även Sandnäset. Avtalen lämnas till vår PL. Lennart Petersson, Dalvägen 509, tel 073-803 9921.

28 april 2015

Våren kommer med stormsteg, signalerna i fibern levererar och marken sjunker i kabeldikena. BDX kommer att återställa defekterna under våren, ansvarig för detta är Stefan Berggren 070-584 3738. Det är ok att ta direktkontakt med honom, när BDX kommit till byn. Fibergruppen har ansvaret att slutbesikta och godkänna markarbetet. EU och de statliga bredbandspengar dröjer, däremot har kommunen en mindre pott. Det kan innebära att Stenudden blir med fiber i sommar, vi har 10-talet avtal klara där, kolla med grannen, att de också har lämnat sitt avtal till projektledare Lennart Pettersson. Vi jobbar vidare för att få med Sandnäset, Höbäcken, med fler. i fibernätet.// Hälsar fibergruppen.

8 december 2014
Eltel är nu färdiga med nätinstallationen i Avan och har idag överlämnat nätet till kommunikationsoperatören Lunet, med huvudkontor i Luleå 0920-23 61 01. Från Lunet ska komma ett brev med lista på tjänsteleverantörer. Hos 
den tjänsteleverantör du väljer, avtalar du om internet, TV och telefoni. Om du redan har avtal med exempelvis Telia om bredband/ADSL, brukar det gå att ”lyfta över” till din nya fiberanslutning. Lycka till hälsar bredbandsgruppen.


4 december
Eltel meddelar idag att det är klart för test av det lokala fibernätet och det är dags att alla hushållen ansluter den inmonterade konvertern till ett eluttag. Mer information kommer framöver.

11 november
Eltel-grabbarna Anders och Bengt har nu installerat närmare 50 av de cirka 110
fiberfastigheterna i Avans by.  Vad händer därefter? Hela fibernätet ska
sluttestas. En faktura kommer från SBK, Luleå kommun för anslutningen, enligt 
de avtal alla skrivit på. När den är betald släpps trafik på. Det kommer
även ett leveransbesked från kommunikationsoperatören Lunet, med
instruktioner om hur man beställer tjänster (Internet, Digital-TV och
telefoni) från tjänsteleverantörer. Allt detta bör vara klart före årsskiftet, meddelar Signar Hammargren.


9 oktober
Nästa vecka börjar Eltel koppla in fiber till fastigheterna i Avan. Fastighetsägaren blir kontaktad i god tid före installationen, så att montören kan komma in i huset. Återställning av infarter och markytor hinns inte med denna höst, utan blir fixat till våren. Är det nått markarbete som måste återställas före vintern, kontaktar du Sven Pettersson på Ramboll, 070 840 8063. När återställningen är utförd (våren -15) kommer allt att slutbesiktas av entreprenör och Avans fibergrupp.
Allt ovan enligt Signar Hammargrens Facebookinlägg.

 

25 september 
Tejpa igen fiberslangen för att förhindra kondens


Entreprenören Eltel har meddelat att det i några fall blivit ”kondens” i den gula fiberröret och därmed svårt att blåsa in fiber till husen i Avan. De uppmanar oss därför, att omgående tejpa igen fiberslangen vid huset och vid ytteränden av tomten, om den inte redan är in skarvad. Det kan vara de kalla nätterna med sol på dagarna som gjort att kondens bildats i fiberslangen. Har du inte ”eltejp” hemma kan det gå med annan tejp, huvudsaken är att det blir tätt i slangänden, så att luft inte kan komma in där.  Behöver du hjälp i frågan, kontakta vår projektledare Lennart 073 803 9921.

Kartor
Här hittar du kartor för fiberdragningen samt telefonlista om du undrar över något.

Vid frågor gällande grävning: BDX, Stefan Berggren 070-584 37 38
Vid frågor gällande installation av fiber vid fastigheten:
Eltel 076-233 12 46
Vid frågor angående nätet och uppkoppling: Lunet 0920-23 61 01
Övriga frågor: Projektledare, Avans fibergrupp, Lennart Petersson 073- 803 9921
Ordf, Avans fibergrupp, Signar Hammargren, 070-557 9440

Information från senaste bredbandsmötet 23 juni (pdf).

Kartor:
Avan02
Avan03
Avan04
Avan05