AvaNs INTRESSEFÖRENING

Visst vill du vara medlem i Avans Intresseförening?

Avans Intresseförening ser till att vi har ett fint föreningshus i drift. Föreningen arrangerar valborgsfirande, marknad, pubkvällar och en rad andra aktiviteter kring föreningshuset. Den är också kontaktlänk mellan kommunen och byn. 

Avans Intresseförening har cirka 300 medlemmar.
Medlemsavgiften för år 2019 är:
Enskild medlem: 100 kronor
Familj: 200 kr
Företag: 500 kr
Medlemsavgiften betalas in på bankgiro: 770-2871 eller via
SimpleSignUp


Föreningshuset kan hyras av föreningar, privatpersoner och rymmer maximalt 130 personer. Lokalen är lämpligt för mötesverksamhet, bröllop och andra privata fester. Länk till mer information om föreningshuset

Bor du i byn och vill ordna något trevligt för byborna i föreningshuset? Kontakta då någon av oss i styrelsen.


Vad vill Avans Intresseförening?
Intresseföreningen

  • är ett organ för diskussion och beslut i gemensamma frågor,
  • den ett kontaktorgan mellan föreningens medlemmar och kommunala organ och andra myndigheter i frågor som berör medlemmarna,
  • den verkar för byns kulturella och fysiska fortbestånd och är partipolitiskt oberoende.

(Ur Intresseföreningens stadgar)
 

Styrelsen för Avans Intresseförening

Ordförande
John Fabricius

Ledamöter
Kommer...

Suppleanter
Kommer...

Bokning av Föreningshuset
Maria Andreasson
tel: 072-204 79 81
maria.avan@hotmail.com
Owe Andreasson
tel: 070-666 53 16