AvaNs INTRESSEFÖRENING

Visst vill du vara medlem i Avans Intresseförening?

Avans Intresseförening ser till att vi har ett finfint föreningshus i drift. Föreningen arrangerar valborgsfirande, marknad, pubkvällar och en rad andra aktiviteter kring föreningshuset. Den är också kontaktlänk mellan kommunen och byn. 

Avans Intresseförening har cirka 300 medlemmar.
Medlemsavgiften för år 2017 är 200 kronor/familj
Enskild medlem: 100 kronor
Medlemsavgiften betalas in på bankgiro: 770-2871


Föreningshuset kan hyras av föreningar, privatpersoner och rymmer maximalt 130 personer. Lokalen är lämpligt för mötesverksamhet, bröllop och andra privata fester.
Länk till mer information om föreningshuset

Bor du i byn och vill ordna något trevligt för byborna i föreningshuset? Kontakta då någon av oss i styrelsen.


Vad vill Avans Intresseförening?
Intresseföreningen

  • är ett organ för diskussion och beslut i gemensamma frågor,
  • den ett kontaktorgan mellan föreningens medlemmar och kommunala organ och andra myndigheter i frågor som berör medlemmarna,
  • den verkar för byns kulturella och fysiska fortbestånd och är partipolitiskt oberoende.

(Ur Intresseföreningens stadgar)
 

Styrelsen för Avans Intresseförening