AVANS JAKTVÅRDSFÖRENING

Jaktvårdsföreningen (JVF) i Avan är en frivillig sammanslutning av byns markägare, totalt omfattande ca 4000 ha. På JVF årliga stämma bestäms över viltvård, viltets förvaltning och fridlysningar.  Grund för besluten är samhällets bestämmelser, i harmoni med vad som är bra för Avans skogs- och jordbruk. 

I Avan bedrivs jakt inom Jaktvårdsföreningens ram sedan 1986.  Älgjakt bedrivs som gemensamhetsjakt av två jaktlag, medan småviltsjakt och numera även björnjakt bedrivs enskilt.

För att få jaga i Avans JVF krävs jakträtt vilket normalt följer med innehav av jordbruksfastighet, eller arrende hos någon av byns markägare.  För närvarade löser 50 talet jägare jaktkort, varav 30 personer jagar älg på byns marker.

Kontaktpersoner

Ordförande: Tommy Andersson  

Skadat vilt anmäls till:
Rickard Jansson       070-21 64 459
David Westerberg    070-20 38 812